Klinika e Ligjit Vlorë
Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, Fakultetit i Shkencave 
Humane, Departamenti i Drejtësisë, Rr. Sheh Zeneli, Vlorë; Tel: +355695254053 
Orari i pritjes: 09.00  14.00; E hënë deri  Premte: