Uncategorised

Informacion per proceduren e regjistrimit te pronarit perfitues per OJF dhe shoqeri tregtare

Informacion ligjor lidhur me Regjistrimin e Pronarit Përfitues   Kuptimi i Pronarit Përfitues Nëpërmjet miratimit të ligjit “Për pronarin përfitues” është bërë i detyrueshëm deklarimi i pronarëve përfitues për të gjitha shoqëritë tregtare dhe organizatat jofitimprurëse në Republikën e Shqipërisë.  Pronar përfitues, është individi i cili ka në pronësi ose kontrollon i fundit subjektin dhe/ose … Continue reading Informacion per proceduren e regjistrimit te pronarit perfitues per OJF dhe shoqeri tregtare